Freelancer là một công việc tự do, phù hợp với những người đã có kinh nghiệm làm việc và muốn có thêm thu nhập ngoài việc làm ở trên công ty. Bài viết này tôi sẽ giới thiệu về một nền tảng kiếm tiền mà tôi hiện tại đang làm đó là Fiverr. Vậy Fiverr…

Read MoreComment