Tiếp nối bài viết về thủ thuật lập trình phần trước thì tôi sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn về một thủ thuật nho nhỏ của sublime text, thủ thuật này cũng rất là hữu dụng khi các bạn xử lý các dữ liệu của mình. Nào chúng ta cùng bắt đầu tìm hiểu nhé.

Vấn đề đặt ra

Giả sử tôi có một danh sách các object như sau, với định dạng là các object kiểu JSON như sau.

[{
  "id": 1,
  "first_name": "Jeanette",
  "last_name": "Penddreth",
  "email": "[email protected]",
  "gender": "Female",
  "ip_address": "26.58.193.2"
 }, {
  "id": 2,
  "first_name": "Giavani",
  "last_name": "Frediani",
  "email": "[email protected]",
  "gender": "Male",
  "ip_address": "229.179.4.212"
 }, {
  "id": 3,
  "first_name": "Noell",
  "last_name": "Bea",
  "email": "[email protected]",
  "gender": "Female",
  "ip_address": "180.66.162.255"
 }, {
  "id": 4,
  "first_name": "Willard",
  "last_name": "Valek",
  "email": "[email protected]",
  "gender": "Male",
  "ip_address": "67.76.188.26"
 },{
  "id": 1,
  "first_name": "Jeanette",
  "last_name": "Penddreth",
  "email": "[email protected]",
  "gender": "Female",
  "ip_address": "26.58.193.2"
 }, {
  "id": 2,
  "first_name": "Giavani",
  "last_name": "Frediani",
  "email": "[email protected]",
  "gender": "Male",
  "ip_address": "229.179.4.212"
 }, {
  "id": 3,
  "first_name": "Noell",
  "last_name": "Bea",
  "email": "[email protected]",
  "gender": "Female",
  "ip_address": "180.66.162.255"
 }, {
  "id": 4,
  "first_name": "Willard",
  "last_name": "Valek",
  "email": "[email protected]",
  "gender": "Male",
  "ip_address": "67.76.188.26"
 }{
  "id": 1,
  "first_name": "Jeanette",
  "last_name": "Penddreth",
  "email": "[email protected]",
  "gender": "Female",
  "ip_address": "26.58.193.2"
 }, {
  "id": 2,
  "first_name": "Giavani",
  "last_name": "Frediani",
  "email": "[email protected]",
  "gender": "Male",
  "ip_address": "229.179.4.212"
 }, {
  "id": 3,
  "first_name": "Noell",
  "last_name": "Bea",
  "email": "[email protected]",
  "gender": "Female",
  "ip_address": "180.66.162.255"
 }, {
  "id": 4,
  "first_name": "Willard",
  "last_name": "Valek",
  "email": "[email protected]",
  "gender": "Male",
  "ip_address": "67.76.188.26"
 }{
  "id": 1,
  "first_name": "Jeanette",
  "last_name": "Penddreth",
  "email": "[email protected]",
  "gender": "Female",
  "ip_address": "26.58.193.2"
 }, {
  "id": 2,
  "first_name": "Giavani",
  "last_name": "Frediani",
  "email": "[email protected]",
  "gender": "Male",
  "ip_address": "229.179.4.212"
 }, {
  "id": 3,
  "first_name": "Noell",
  "last_name": "Bea",
  "email": "[email protected]",
  "gender": "Female",
  "ip_address": "180.66.162.255"
 }, {
  "id": 4,
  "first_name": "Willard",
  "last_name": "Valek",
  "email": "[email protected]",
  "gender": "Male",
  "ip_address": "67.76.188.26"
 }{
  "id": 1,
  "first_name": "Jeanette",
  "last_name": "Penddreth",
  "email": "[email protected]",
  "gender": "Female",
  "ip_address": "26.58.193.2"
 }, {
  "id": 2,
  "first_name": "Giavani",
  "last_name": "Frediani",
  "email": "[email protected]",
  "gender": "Male",
  "ip_address": "229.179.4.212"
 }, {
  "id": 3,
  "first_name": "Noell",
  "last_name": "Bea",
  "email": "[email protected]",
  "gender": "Female",
  "ip_address": "180.66.162.255"
 }, {
  "id": 4,
  "first_name": "Willard",
  "last_name": "Valek",
  "email": "[email protected]",
  "gender": "Male",
  "ip_address": "67.76.188.26"
 }]

Giờ tôi muốn lấy ra tất cả các thông tin email ở trong đống JSON này trong vòng một nốt nhạc thì tôi phải làm như thế nào. Các bạn yên tâm vì bây giờ đã có Sublime text để giúp cho các bạn làm việc này một cách nhanh chóng. Cách làm như sau nhé.

1. Bôi đen ký tự [“email”: ]

2. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F

3. Nhấn tổ hợp phím ALT + Enter để chọn toàn bộ những ký tự [“email”:]

4. Nhấn phím > (3 lần) để di chuyển con trỏ sang phải 3 lần.

5. Nhấn giữ phím Ctrl + Shift và nhấn nút > (Nhấn tới khi nào chọn hết được email thì dừng lại.

6. Nhấn Ctrl + C để copy email và Ctrl + V để dán kết quả ta được như sau.

Hy vọng thủ thuật này sẽ giúp ích cho bạn được một phần nào đó để làm việc hiệu quả và đạt hiệu suất cao trong công việc.

Nếu thấy hay thì hãy nhớ like page và share các bài viết giúp tôi nhé.
Cám ơn các bạn đã quan tậm theo dõi